2021 m. ,,ŠALTIBARŠČIŲ GAMINIMO ČEMPIONATO“ PAKIRŠINYJE
NUOSTATAI

2021 m. ,,ŠALTIBARŠČIŲ GAMINIMO ČEMPIONATO“ PAKIRŠINYJE
NUOSTATAI

 1. BENDRIEJI NUOSTATAI
  1.1. II-ojo ,,Šaltibarščių gaminimo čempionato“ (toliau Čempionato) nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, čempionato sąlygas, eigą, vertinimą, organizatorius ir koordinatorius.
  1.2. Čempionatas finansuojamas Radviliškio rajono savivaldybės, Pakiršinio kaimo bendruomenės, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro ir privačių rėmėjų lėšomis.
 2. TIKSLAS
  2.1. Čempionato tikslas – sukurti naują, lietuviškos virtuvės tradicijas puoselėjantį, renginį, skatinant ekologiją bei atsakingą, tvarų gamtos išteklių naudojimą: atrasti, pažinti Lietuvos kulinarinio paveldo skirtumus ir panašumus Lietuvos regionuose.
 3. UŽDAVINIAI
  3.1. Didinti bendruomeniškumą, visuomenės sąmoningumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą.
  3.2. Keisti ir ugdyti šiuolaikinių žmonių mąstymą, keisti požiūrį į gamtos išteklius ir jų panaudojimo būdus.
  3.3. Skatinti bendradarbiavimą ir ugdyti meninį pojūtį.
  3.4. Puoselėti lietuviškas tradicijas organizuojant laisvalaikį ir tradicines šventes Pakiršinio kaime.
 4. DALYVIAI
  4.1. Čempionate gali dalyvauti įvairaus amžiaus dalyviai iš visos Lietuvos.
  4.2. Čempionatas organizuojamas komandinės veiklos principu.
  4.3. Komandoje dalyvių skaičius nuo 3 iki 7 žmonių, neribojant jų amžiaus .
  4.4. Čempionato dalyvių maksimalus skaičius – 20 komandų. Pasiekus dalyvių limitą, nauji dalyviai nebus registruojami.
 5. VEIKLOS ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI
  5.1. Čempionato dalyviai teikia paraišką organizatoriams pagal pateiktą formą (Priedas Nr.1) iki 2021 m. liepos 30 dienos 17 val. Paraiška teikiama el. paštu: saltibarsciaipakirsinio@gmail.com
  5.2. Komanda turi turėti savo puodą, ne mažesnį nei 10 litrų talpos (kuo didesnis, tuo daugiau publikos simpatijų teks jūsų komandai), savo šaltibarščių produktus, prieskonius ir kitus, tik jums vieniems žinomus, priedus. Nepamirškite šaltibarščių recepto, kad per klaidą neišvirtumėte makaronų ar kopūstų sriubos.
  5.3. Virtomis bulvėmis ir vienkartiniais indais šaltibarščiams patiekti žiūrovams ir komisijos nariams pasirūpins organizatoriai.
  5.4. Čempionato metu galima gaminti šaltibarščius, (baltus, rožinius, žalius, šaldytus…..) kurie siejasi su įvardinimu ,,šaltibarščiai“.
  5.5. Čempionato metu vienai komandai bus suteiktas orientacinis 3 m. x 3 m. plotas konkurso veikloms įgyvendinti.
  5.6. Nuo starto iki galutinio patiekalo pateikimo komisijai, komandai skiriamas 2 val. laikas.
  5.7. Komanda paruošia patrauklų patiekalo aprašymą (receptą ir gamybos būdą), kurį turės viešai pristatyti visiems dalyviams ir žiūrovams.
  5.8. Komanda užtikrina higienos sąlygas ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų.
  5.9. Po čempionato komanda gali vaišinti visus dalyvius ir žiūrovus savo pagamintu produktu.
 6. ČEMPIONATO EIGA
  6.1. Dalyvių registracija nuo 12:00 val.
  6.2. Čempionato startas – 14:00 val.
  6.3. Čempionato pabaiga – 17:00 val.
  6.4. Čempionatas vyks 2021 m. rugpjūčio 1 d. Pakiršinio dvaro parke (Pakiršinys, Parko g. 8).
  6.5. Užpildytas dalyvio anketas siųsti iki 2021 m. liepos 30 dienos 17 val. Paraiška teikiama el. paštu: saltibarsciaipakirsinio@gmail.com
 7. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
  7.1. Čempionato dalyvius vertina 3 narių vertinimo komisija, sudaryta iš maisto gamybos ekspertų ir kultūros renginių organizatorių. Vertintojų sąrašas bus paskelbtas tik ,,Šaltibarščių gaminimo čempionato“ dieną.
  7.2. Dalyviai bus vertinami pagal: atitikimą čempionato nuostatų reikalavimams, originalumą, autentiškumą, skonį, kvapą, pateikimo organizavimą, pristatymą, receptūrą, natūralių produktų naudojimą.
  7.3. Čempionato laureatai bus apdovanojami specialiais prizais, suvenyrais ir diplomais. Čempionato organizatoriai ir vertinimo komisija pasilieka teisę spręsti, pagal kokius prioritetus bus vertinami dalyviai.
  7.4. Bus renkami 6 čempionato nugalėtojai : 3 nugalėtojai grupėje ,,Tradiciniai šaltibarščiai“ (I, II, III vietos) ir 3 nugalėtojai grupėje ,,Šaltibarščiai kitaip“ (I, II, III vietos).
  7.5. Specialusis čempionato prizas daugiausiai šaltibarščių pagaminusiai komandai (mato vienetas – litras).
  7.6. Prizų ir dovanų bus aibė (tegul tai lieka malonia paslaptimi).
 8. KITOS NUOSTATOS
  8.1. Čempionato dalyviai įpareigojami po savo veiklos susitvarkyti darbo vietą, pasirūpinti šiukšlių ir maisto atliekų utilizavimu.
  8.2. Priešgaisrinių ir higienos saugumo reikalavimų sąlygas užtikrina ir atsako patys dalyviai.
  8.3. Čempionato metu yra privaloma:
  laikytis asmens higienos (kosėjimo, čiaudėjimo bei plauti ir dezinfekuoti rankas);
  dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  draudžiama kontaktinėse veiklose dalyvauti ligos simptomų turintiems asmenims ((karščiavimas virš 37,3 laipsnių), kosulys, dusulys, sloga) arba jiems privaloma izoliuotis. Asmenys, turintys šių simptomų į čempionatą nebus įleidžiami;
  čempionato metu gaminant maistą dalyviams rekomenduojama dėvėti vienkartines pirštines.
  8.4. Čempionate dalyvaujantys asmenys sutinka, jog jų darbai, asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas) bei renginio metu padarytos nuotraukos, įrašai gali būti naudojamos viešojoje erdvėje be atskiro asmenis sutikimo. Jei asmuo nesutinka, kad ši informacija būtų viešinama, apie tai turi pranešti organizatoriams el. paštu: saltibarsciaipakirsinio@gmail.com
  8.5. Čempionatą organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras ir Pakiršinio kaimo bendruomenė.
  8.6. Informacija apie čempionatą skelbiama Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro interneto svetainėje www.pakirsiniodvaras.lt, Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt ir socialiniuose tinkluose.
  8.7. Į visus Jūsų klausimus atsakys Šaltibarščių gaminimo čempionato vyr. šefas, renginio organizatorius Paulius Kablys mob. 8 645 50 717 ir jo gaspadinė Elžbieta Karaliūtė 8 612 82 754.

2021 m. ,,Šaltibarščių gaminimo čempionato“ Pakiršinyje nuostatų
Priedas Nr. 1
2021 m. ,,ŠALTIBARŠČIŲ GAMINIMO ČEMPIONATO“ PAKIRŠINYJE DALYVIO (-IŲ)
ANKETA

 1. Miestas, rajonas, kaimas, organizacija …………………………………………………
 2. Komandos pavadinimas………………………………………………………………….
 3. Komandos kapitono ar grupės atstovo vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Komandos dalyvių skaičius…………………………………………………………………………………………….
 5. Suteikiamo ploto veikloms pageidavimai …………………………………………………………..
 6. Planuojamų pagaminti šaltibarščių kiekis (litrais)…………………………………………………………..
 7. Komandos šūkis………………………………………………………………………………………………………….
  Apie dalyvavimą maloniai prašome informuoti ir dalyvio anketą atsiųsti iki š. m. liepos 30 dienos 17 val. el. paštu: saltibarsciaipakirsinio@gmail.com arba Paulius Kablys mob. 8 645 50 717, Elžbieta Karaliūtė 8 612 82 754.
 1. BENDRIEJI NUOSTATAI
  1.1. II-ojo ,,Šaltibarščių gaminimo čempionato“ (toliau Čempionato) nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, čempionato sąlygas, eigą, vertinimą, organizatorius ir koordinatorius.
  1.2. Čempionatas finansuojamas Radviliškio rajono savivaldybės, Pakiršinio kaimo bendruomenės, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro ir privačių rėmėjų lėšomis.
 2. TIKSLAS
  2.1. Čempionato tikslas – sukurti naują, lietuviškos virtuvės tradicijas puoselėjantį, renginį, skatinant ekologiją bei atsakingą, tvarų gamtos išteklių naudojimą: atrasti, pažinti Lietuvos kulinarinio paveldo skirtumus ir panašumus Lietuvos regionuose.
 3. UŽDAVINIAI
  3.1. Didinti bendruomeniškumą, visuomenės sąmoningumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą.
  3.2. Keisti ir ugdyti šiuolaikinių žmonių mąstymą, keisti požiūrį į gamtos išteklius ir jų panaudojimo būdus.
  3.3. Skatinti bendradarbiavimą ir ugdyti meninį pojūtį.
  3.4. Puoselėti lietuviškas tradicijas organizuojant laisvalaikį ir tradicines šventes Pakiršinio kaime.
 4. DALYVIAI
  4.1. Čempionate gali dalyvauti įvairaus amžiaus dalyviai iš visos Lietuvos.
  4.2. Čempionatas organizuojamas komandinės veiklos principu.
  4.3. Komandoje dalyvių skaičius nuo 3 iki 7 žmonių, neribojant jų amžiaus .
  4.4. Čempionato dalyvių maksimalus skaičius – 20 komandų. Pasiekus dalyvių limitą, nauji dalyviai nebus registruojami.
 5. VEIKLOS ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI
  5.1. Čempionato dalyviai teikia paraišką organizatoriams pagal pateiktą formą (Priedas Nr.1) iki 2021 m. liepos 30 dienos 17 val. Paraiška teikiama el. paštu: saltibarsciaipakirsinio@gmail.com
  5.2. Komanda turi turėti savo puodą, ne mažesnį nei 10 litrų talpos (kuo didesnis, tuo daugiau publikos simpatijų teks jūsų komandai), savo šaltibarščių produktus, prieskonius ir kitus, tik jums vieniems žinomus, priedus. Nepamirškite šaltibarščių recepto, kad per klaidą neišvirtumėte makaronų ar kopūstų sriubos.
  5.3. Virtomis bulvėmis ir vienkartiniais indais šaltibarščiams patiekti žiūrovams ir komisijos nariams pasirūpins organizatoriai.
  5.4. Čempionato metu galima gaminti šaltibarščius, (baltus, rožinius, žalius, šaldytus…..) kurie siejasi su įvardinimu ,,šaltibarščiai“.
  5.5. Čempionato metu vienai komandai bus suteiktas orientacinis 3 m. x 3 m. plotas konkurso veikloms įgyvendinti.
  5.6. Nuo starto iki galutinio patiekalo pateikimo komisijai, komandai skiriamas 2 val. laikas.
  5.7. Komanda paruošia patrauklų patiekalo aprašymą (receptą ir gamybos būdą), kurį turės viešai pristatyti visiems dalyviams ir žiūrovams.
  5.8. Komanda užtikrina higienos sąlygas ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų.
  5.9. Po čempionato komanda gali vaišinti visus dalyvius ir žiūrovus savo pagamintu produktu.
 6. ČEMPIONATO EIGA
  6.1. Dalyvių registracija nuo 12:00 val.
  6.2. Čempionato startas – 14:00 val.
  6.3. Čempionato pabaiga – 17:00 val.
  6.4. Čempionatas vyks 2021 m. rugpjūčio 1 d. Pakiršinio dvaro parke (Pakiršinys, Parko g. 8).
  6.5. Užpildytas dalyvio anketas siųsti iki 2021 m. liepos 30 dienos 17 val. Paraiška teikiama el. paštu: saltibarsciaipakirsinio@gmail.com
 7. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
  7.1. Čempionato dalyvius vertina 3 narių vertinimo komisija, sudaryta iš maisto gamybos ekspertų ir kultūros renginių organizatorių. Vertintojų sąrašas bus paskelbtas tik ,,Šaltibarščių gaminimo čempionato“ dieną.
  7.2. Dalyviai bus vertinami pagal: atitikimą čempionato nuostatų reikalavimams, originalumą, autentiškumą, skonį, kvapą, pateikimo organizavimą, pristatymą, receptūrą, natūralių produktų naudojimą.
  7.3. Čempionato laureatai bus apdovanojami specialiais prizais, suvenyrais ir diplomais. Čempionato organizatoriai ir vertinimo komisija pasilieka teisę spręsti, pagal kokius prioritetus bus vertinami dalyviai.
  7.4. Bus renkami 6 čempionato nugalėtojai : 3 nugalėtojai grupėje ,,Tradiciniai šaltibarščiai“ (I, II, III vietos) ir 3 nugalėtojai grupėje ,,Šaltibarščiai kitaip“ (I, II, III vietos).
  7.5. Specialusis čempionato prizas daugiausiai šaltibarščių pagaminusiai komandai (mato vienetas – litras).
  7.6. Prizų ir dovanų bus aibė (tegul tai lieka malonia paslaptimi).
 8. KITOS NUOSTATOS
  8.1. Čempionato dalyviai įpareigojami po savo veiklos susitvarkyti darbo vietą, pasirūpinti šiukšlių ir maisto atliekų utilizavimu.
  8.2. Priešgaisrinių ir higienos saugumo reikalavimų sąlygas užtikrina ir atsako patys dalyviai.
  8.3. Čempionato metu yra privaloma:
  laikytis asmens higienos (kosėjimo, čiaudėjimo bei plauti ir dezinfekuoti rankas);
  dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  draudžiama kontaktinėse veiklose dalyvauti ligos simptomų turintiems asmenims ((karščiavimas virš 37,3 laipsnių), kosulys, dusulys, sloga) arba jiems privaloma izoliuotis. Asmenys, turintys šių simptomų į čempionatą nebus įleidžiami;
  čempionato metu gaminant maistą dalyviams rekomenduojama dėvėti vienkartines pirštines.
  8.4. Čempionate dalyvaujantys asmenys sutinka, jog jų darbai, asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas) bei renginio metu padarytos nuotraukos, įrašai gali būti naudojamos viešojoje erdvėje be atskiro asmenis sutikimo. Jei asmuo nesutinka, kad ši informacija būtų viešinama, apie tai turi pranešti organizatoriams el. paštu: saltibarsciaipakirsinio@gmail.com
  8.5. Čempionatą organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras ir Pakiršinio kaimo bendruomenė.
  8.6. Informacija apie čempionatą skelbiama Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro interneto svetainėje www.pakirsiniodvaras.lt, Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt ir socialiniuose tinkluose.
  8.7. Į visus Jūsų klausimus atsakys Šaltibarščių gaminimo čempionato vyr. šefas, renginio organizatorius Paulius Kablys mob. 8 645 50 717 ir jo gaspadinė Elžbieta Karaliūtė 8 612 82 754.

2021 m. ,,Šaltibarščių gaminimo čempionato“ Pakiršinyje nuostatų
Priedas Nr. 1
2021 m. ,,ŠALTIBARŠČIŲ GAMINIMO ČEMPIONATO“ PAKIRŠINYJE DALYVIO (-IŲ)
ANKETA

 1. Miestas, rajonas, kaimas, organizacija …………………………………………………
 2. Komandos pavadinimas………………………………………………………………….
 3. Komandos kapitono ar grupės atstovo vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Komandos dalyvių skaičius…………………………………………………………………………………………….
 5. Suteikiamo ploto veikloms pageidavimai …………………………………………………………..
 6. Planuojamų pagaminti šaltibarščių kiekis (litrais)…………………………………………………………..
 7. Komandos šūkis………………………………………………………………………………………………………….
  Apie dalyvavimą maloniai prašome informuoti ir dalyvio anketą atsiųsti iki š. m. liepos 30 dienos 17 val. el. paštu: saltibarsciaipakirsinio@gmail.com arba Paulius Kablys mob. 8 645 50 717, Elžbieta Karaliūtė 8 612 82 754.