Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras ne tik kaupia, saugo ir eksponuoja vietos amtininkų kūrinius, bet ir plečia edukacinę veiklą. Amatų centre veikia etnografinės ir kalendorinių švenčių programos.

Amatų centro edukacija – tai galimybė mokytis centro aplinkoje betarpiškai susipažįstant su čia saugomais daiktais. Edukacinių programų tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi krašto istorija, patrauklia forma supažindinti juos su aplinka, kurioje gyveno jų seneliai ir proseneliai, ugdyti aktyvumą, kūrybiškumą, atskleisti praeities ir šiuolaikinio pasaulio sąsajas.

Amatų centre yra edukacinių programų visoms moksleivių ir suaugusių amžiaus grupėms iš etnografijos, dailės. Centro darbuotojai ne tik pasakoja apie dvaro istoriją, supažindina su jį valdžiusiais dvarininkais, bet ir demonstruodami jau pagamintus gaminius kviečia visus išbandyti ir savo sugebėjimus (kuriant odos, šiaudelių, vilnos vėlimo, keramikos ar kitus gaminius). Mokiniams labai patinka įvairios užduotys: eksponatų ieškojimas, mįslių minimas. Atėję į užsiėmimus  “Mano batai buvo du”, “Molis – ir vasarą brolis”, “Šilta kaip avelė”, lankytojai visą laiką aktyviai dirba.

Siekiant išsaugoti amatus ir perduoti juos ateinančioms kartoms mes savo lankytojams pateikėme gausų edukacinių programų pasirinkimą.

„Devyni darbai, dešimtas badas“

Būrelis įsikūrė 2007 m. Šio būrelio metu mes mezgame, audžiame, rišame, tapome, neriame, siūname, siuvinėjame… Tai viena populiariausių edukacinių programų, kurios metu susipažįstama net su trimis amatais, jų gamybos būdais, istorija. Viso šio edukacinio užsiėmimo metu gaminami keramikos gaminiai: moliniai varpeliai, suvenyrai, puodeliai, vilnos vėlimo – vilnoniai karoliukai, iš odos – odiniai paukšteliai, gėlės, sagės. Mokome vieni kitus ir iš kitų mokomės naujų rankdarbių technologijų, pateikimo būdų. Mėgiamiausi darbai būrelio dalyviams – tapyba ant šilko, batika, dekupažas, floristikos darbai. Šio būrelio įkūrėja Paulina Malinauskienė.

“Molis – ir vasarą brolis”

Lietuvoje gilios molio dirbinių tradicijos. Šio užsiėmimo metu susipažįstama su vienu seniausių amatų – keramika. Susipažinę su keramikai naudojamais darbo įrankiais, patys minkysite, formuosite ir nusilipdysite suvenyrą.

“Šilta kaip avelė”

Tai labai įdomus užsiėmimas tiek vaikams, tiek suaugusiems. Pamokos metu supažindinsime su vilna, papasakosime, kas vyksta su vilna, kaip ir kodėl ji veliasi, paaiškinsime daugelį terminų ir faktų, kuriuos pradedantis velti turi žinoti:

– ar visi pluoštai veliasi, kokia būna vilna, kokie avių veislių vilnos ypatumai,

– kokie yra vėlimo būdai, kokiais atvejais kuris yra naudojamas,

– kokios yra vėlimo priemonės ir įrankiai.

Po šių pagrindinių dalykų, kuriuos turi žinoti kiekvienas, norinti velti, pereinama prie praktikos. Apmokome naudotis vėlimo adatomis (tik suaugusiems), daryti veltinio karoliukus, velti rutuliukus šlapiuoju būdu – įvėlimais, maišyti spalvas., taip pat sudėlioti vilną, pjaustyti.

„Mano batai buvo du“
Tai lankytojų mėgstamas užsiėmimas. Šio edukacinio užsiėmimo metu susipažįstama su odininko amatu, odos apdirbimo technologijomis, istorija ir odos gamybos būdais, apžiūrimi batsiuvių įrankiai ir senoji avalynė. Norintys išmoksta raukti nagines, įrišti knygas, dekoruoti vazas, dėžutes, daryti paveikslus, pasipuošia savo gamybos odinėmis sagėmis, pakabukais.

„Štai atvažiuoja Kalėda“
Šie užsiėmimai vyksta kasmet prieš Šv. Kalėdas. Jų metu atgyja švenčių papročiai, pasakojama, kaip Kūčias ir Šv. Kalėdas sutikdavo mūsų protėviai, kokios vyravo tradicijos Radviliškio  krašte, gaminami šventiniai valgiai, prisimenami burtai, dainos, kepami ir valgomi kūčiukai, gaminami kalėdiniai papuošimai, žaisliukai, dovanėlės, trim-keturiais būdais liejamos žvakės. Pagrindinis užsiėmimo tikslas – supažindinti moksleivius su senaisiais Kūčių ir šv. Kalėdų papročiais ir tradicijomis. Taip jaunimui norima parodyti, jog ne viską galima nusipirkti parduotuvėse.
„Velykų rytą“
Savo populiarumu nenusileidžia ir velykinės pamokėlės. Tai Gavėnios laikotarpio pamoka. Būreliai vyksta kasmet prieš Šv. Velykas. Gaspadinė, apsirengusi XX a. pradžios valstietiškais drabužiais, savo lankytojams pasakoja apie Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų papročius. Pamokos metu akcentuojama šio laikotarpio džiaugsmingoji dalis – žaidimai, dainos, mįslės, kiaušinių marginimas, spalvos, ornamentai bei simbolika, būrimai. Šio užsiėmimo metu norintys išmoksta net 7 dekoratyvinius kiaušinio marginimo ir gamybos būdus, taip pat pasigamina šventinių papuošimų.

Etninė kultūra – tai visos tautos per šimtmečius sukurta iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinę tapatybę, savimonę ir etnografinių regionų savitumą.

Jaunimui būtina parodyti, kad etninė kultūra anaiptol nėra žaidimas senove, o šiuolaikiškas kultūros vyksmas. Jos raiškos vietos – nebe kaimo gryčia ar gamtos prieglobstis, bet koncertų salės, miestų ir miestelių šventės, mokyklų bendruomenės.

Šiuolaikinėje visuomenėje didžioji dalis etninės kultūros raiškos vyksta švietimo įstaigose ar joms įtakojant, todėl reikia siekti, kad į šį išsaugojimo procesą būtų įtraukti vaikai ir jaunimas. Tai yra ir jų pilietinė misija.

Kas išties patinka jaunimui:

– tikri, prasmingi, gilūs reiškiniai,

– archajiški, senąją pasaulėžiūrą atspindintys dalykai,

– tam tikras paslaptingumas, mistiškumas,

– sveikas humoras, žaidybinis pradas, energija,

– senosios kultūros pateikimas šiuolaikinių technologijų priemonėmis.