Radviliškio rajono etninės kultūros ir amatų centras įsikūręs Pakiršinio kaimelio centre, viename iš nedaugelio išlikusių senųjų dvaro pastatų. Šioje vietoje kultūrinė veikla prasidėjo jau sovietmečiu, įsikūrė kultūros namai, kurie gyvavo ir po nepriklausomybės atkūrimo. Čia buvo rodomi vaidinimai, vyko šokių vakarai, popietės.

Nuo 2011 metų liepos 1 dienos kultūros namai tapo Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centru. Po etnokultūros centro stogu glaudžiasi gausybė vietinių amatininkų bei jų sukurtų gaminių (keramikinių puodynių, megztų pirštinių, odos gaminių, medžio drožybos skulptūrų ir t. t.).

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras yra Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinė specializuota kultūros įstaiga, kuri sudaro sąlygas išsaugoti ir atgaivinti krašto tradicijas, papročius, tradicinius amatus. Centras organizuoja edukacines programas, išsaugančias tautos sukurtas vertybes, gyvąsias tradicijas, tradicinius amatus, įtraukdamas įvairaus amžiaus Radviliškio rajono gyventojus.

Mūsų pagrindinis tikslas – atspindėti Radviliškio krašto tautodailės raidą, kolekcionuoti tautodailininkų kūrinius, rūpintis senųjų kaimo tradicijų sklaida ir populiarinimu, ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą.

Vieni svarbiausių uždavinių šiais globalizacijos, nutautėjimo ir žalingos masinės kultūros laikais yra užtikrinti galimybę visiems visuomenės nariams giliau pažinti savąją kultūrą, jos reiškinių įvairovę, garantuoti etninės kultūros paveldo išsaugojimą bei gyvosios tradicijos tęstinumą, ugdyti brandžios tautinės savimonės asmenybę.

Stengiamės visapusiškai supažindinti su senąja mūsų tautos kultūra ir papročiais kuo daugiau Radviliškio miesto ir apskrities žmonių, ypač vaikų bei jaunimo. Bandome ugdyti poreikį mokytis pačiam, dirbti ir švęsti ne todėl ir ne taip, kaip perskaitei knygoje, kaip kažkas parodė ar liepė.

Mūsų tikslas – mokytis suvokti senosios lietuvių kultūros papročių prasmę, gilintis į protėvių būties ir buities esmę. Teoriniai užsiėmimai, paskaitos įtvirtinami asmeniniu dalyvavimu diskusijose, rankdarbių, amatų mokymuose, žaidimuose, rateliuose ir šventėse.

Per pastaruosius keletą metų tikslingai siekdami tapti rajoniniu etnokultūros ir amatų centru pastebėjome, jog Radviliškio rajono gyventojai ne tik važiuoja pažiūrėti, kaip dirba tautodailininkai, menininkai vienoje vietoje, bet ir patys noriai imasi jiems pasiūlomo išbandyti amato. Mus aplankė didžioji dalis rajono gyventojų, pagrindinai turistai buvo iš Biržų, Rokiškio, Klaipėdos, Kėdainių, Kuršėnų, Raseinių krašto, taip pat turėjome ir užsienio svečių iš Latvijos – Rygos, Švedijos – Stoholmo, Australijos – Melburno.

Tad tikimės, jog Radviliškio kraštą garsinantis etninės kultūros ir amatų centras bus Jums įdomus, lankomas ir visiems pasiekiamas.