Direktorė

Elžbieta Karaliūtė

tel. 8 612 82 754, 8 60690 102

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

Džiulija Džiaugienė

tel. 8 686 98 946

Buhalterė

Danguolė Rakickienė

tel. 8 620 98 008

Viešųjų pirkimų organizatorius

Rasa Verbauskienė

tel. 8 60690 102

Ūkvedys

Paulius Kablys

tel. 8 60690 102