Užsiėmimas, kuris vyksta dvi savaites prieš ir savaitę po šv. Velykų. Programos dalyviai sužino apie šv. Velykų papročius, velykinio stalo puošimą, kiaušinių marginimo būdus, simbolius, ornamentiką, numargina kiaušinius tradiciniais būdais – natūraliu vašku, svogūnų lukštais. Tikimasi, kad programos dalyviai praplės jau turimas žinias ir įgūdžius arba įgis naujų ir pritaikys juos švęsdami šv. Velykas, į šventinį pasiruošimą įtrauks šeimos narius, savo patirtį skleis aplinkiniams. Unikalių šv. Velykų tradicijų ir papročių puoselėjimas skatina mokinių kultūrinio identiteto formavimąsi. Praktinės užduoties metu vašku numargintus margučius mokiniai išsineša su savimi. Marginama vašku, svogūnų lukštais, skutinėjama.