RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRAS2015 METŲ  PRISKAIČIUOTO DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS

Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuotas 2014 m. metinis vidutinis darbo užmokestis (Lt.) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2015 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2015 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2015 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2015 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur.) neatskaičius mokesčių
Direktorė 1 2023,00 542,00 643,00 687,00 706,00
Buhalterė 0,5 732,00 213,00 213,00 213,00 213,00
Būrelių vadovai, vadybininkai 3,0 1606,00 431,00 440,0 497,00 497,00
Darbininkė 0,5 524,00 150,00 150,00 162,50 162,50

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRAS

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuotas 2015 m. metinis vidutinis darbo užmokestis (Eur.) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2016 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2016 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2016 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
Direktorė 1 644,00 706,00 706,00
Buhalterė 0,5 213,00 213,00 213,00
Būrelių vadovai, vadybininkai 3,0 466,00 497,00 497,00
Darbininkė 0,5 156,00 175,00 175,00

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO AIŠKINAMASIS RAŠTAS APIE 2015 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMĄ

2016-01-07

2015 metų suvestinė programos sąmata – 52510,40 eurų. t. sk. savivaldybės biudžeto – 48665,00 eurai., valstybės biudžeto- 2145,40 eurų .  specialiųjų lėšų – 1700,00 eurai.

Savivaldybės biudžeto gauti  asignavimai ir panaudojimas – 42678,13 eurų, sąmata neįvykdyta – 5986,87 eurais. Liko nepanaudota ekonominės klasifikacijos kodo 211111 (darbo užmokestis) – 3252,50 eurų,  kadangi įstaigos direktorė yra vaiko auginimo atostogose, tai susitaupė darbo užmokestis. Ekonominės klasifikacijos kodo 212111 (socialinio draudimo įmokos) – 1013,51 eurai, sutaupius darbo užmokestį liko nepanaudotos ir socialinio draudimo įmokos. Liko neįvykdyta ekonominio klasifikacijos kodo 2211120 (komunalinės paslaugos)- 1438,77 eurai, dėl šiltesnių klimato sąlygų mažesnės sąskaitos už šilumos tiekimą. Dar liko nepanaudota – 282,09 eurai. Tai sudaro ekonominės klasifikacijos kodų 221118 (spaudiniai), 2211111 (komandiruotės), 2211116 (kvalifikacijos kėlimas), ir 2211130 (kitos paslaugos). Valstybės biudžeto gauti asignavimai ir panaudojimas- 2145,40 eurų, sąmata įvykdyta pilnai.  Specialiųjų lėšų gauti asignavimai ir panaudojimas – 1700,00 eurų , sąmata neįvykdyta – 827,50 eurų. Šiais metais specialiųjų lėšų surinkta ir parvesta finansų skyriui -872,50 eurų, kurios ir buvo panaudotos.

Direktorę pavaduojanti kultūrinės veiklos vadybininkė                                Džiulija Džiaugienė

Buhalterė                                                                                                               Danguolė Rakickienė

 

 

 

 

2015 METŲ SĄMATA

 

Kodas

Sąmatos straipsnių pavadinimas

Iš viso,

 €

I ketv.,

II ketv.,

III ketv.,

IV ketv.,

2 IŠLAIDOS

50365,0

12775,0

12180,0

11880,0

13530,0

2 1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

34664,0

8665,0

8665,0

8665,0

8669,0

2 1 1 Darbo užmokestis

26465,0

6615,0

6615,0

6615,0

6620,0

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais

26465,0

6615,0

6615,0

6615,0

6620,0

2 1 1 1 1 2 Pajamos natūra
2 1 2 Socialinio draudimo įmokos

8199,0

2050,0

2050,0

2050,0

2049,0

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos

8199,0

2050,0

2050,0

2050,0

2049,0

2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas

15701,0

4110,0

3515,0

3215,0

4861,0

2 2 1 Prekių ir paslaugų naudojimas

15701,0

4110,0

3515,0

3215,0

4861,0

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugos

260,0

65,0

65,0

65,0

65,0

2 2 1 1 1 8 Spaudiniai

145,0

70,0

75,0

2 2 1 1 1 10 Kitos prekės

3056,0

510,0

1000,0

900,0

646,0

2 2 1 1 1 11 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)

90,0

20,0

30,0

25,0

15,0

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimas

170,0

40,0

50,0

50,0

30,0

2 2 1 1 1 20 Komunalinės paslaugos

8380,0

2575,0

1200,0

1100,0

3505,0

2 2 1 1 1 30 Kitos paslaugos

3600,0

900,0

1100,0

1000,0

600,0

9 9 99 99 99 99 IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (2+3) 50365,0 12775,0 12180,0 11880,0 13530,0

2015 METŲ  PRISKAIČIUOTO DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS

Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuotas 2014 m. metinis vidutinis darbo užmokestis (Lt.) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2015 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2015 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių Priskaičiuotas 2015 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių
Direktorė 1 2023,00 542,00 643,00 687,00
Buhalterė 0,5 732,00 213,00 213,00 213,00
Būrelių vadovai, vadybininkai 3,0 1606,00 431,00 440,0 497,00
Darbininkė 0,5 524,00 150,00 150,00 162,50

 

2014 METŲ BIUDŽETAS

Tūkst. Lt.

 

Eil. Nr. Sąmatos straipsnio pavadinimas Iš viso Sav. biudžetas Spec. lėšos
Biudžetas iš viso 175010,0 173292,0 1718,0
1. Darbo užmokestis 94007,0 94007,0
2. Socialinis draudimas 29096,0 29096,0
3. Ūkinės išlaidos 51907,0 50189,0 1718,0
3.1 T. sk. ryšių paslaugos 817,0 817,0
3.2 Spaudiniai 190,0 190,0
3.3 Kitos prekės 8930,0 8290,0 640,0
3.4 Komandiruotės 176,0 176,0
3.5 Kvalifikacijos kėlimas 325,0 325,0
3.6 Komunalinės paslaugos 25294,0 25294,0
3.7 Kitos paslaugos 13720,0 12642,0  

1078,0

3.8 Ilgalaikio turto įsigijimas 2500,0 2500,0

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

2014 METŲ DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių

skaičius

2014 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2014 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2014 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2014 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2014 m. metinis vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių
Direktorė 1,0 1919,00 1919,00 2172,00 2081,00 2023,00
Buhalterė 0,5 732,00 732,00 732,00 732,00 732,00
Būrelių vadovai, vadybininkai 3 1464,00 1464,00 1748,00 1748,00 1606,00
Darbininkė 0,5 500,00 500,00 567,00 518,00 524,00

 

2013 METŲ BIUDŽETAS

Tūkst. Lt.

Eil. Nr. Sąmatos straipsnio pavadinimas Iš viso Sav. biudžetas Spec. lėšos
1. Biudžetas iš viso 154,3 150,1 4,2
2. T. sk. darbo užmokestis 76,4 76,4
3. Socialinis draudimas 23,7 23,7
4. Ūkinės išlaidos 54,2 50,0 4,2
5. T. sk. ryšių paslaugos 0,8 0,8
6. Spaudiniai 0,5 0,5
7. Kitos prekės 19,0 14,9 4,1
8. Komandiruotės 0,2 0,2
9. Kvalifikacijos kėlimas 0,6 0,6
10. Komunalinės paslaugos 23,7 23,7
11. Kitos paslaugos 9,4 9,3 0,1

 

2013 METŲ DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių

skaičius

2013 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2013 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2013 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2013 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2013 m. metinis vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių
Administracija

(direktorė, buhalterė, administratorė)

2,25 2588,00 2662,00 2662,00 3760,00 3741,00
Kultūros ir meno darbuotojai

(būrelių vadovai, kultūros projektų vadybininkė, kultūros renginių vadybininkė)

2 1464,00 1464,00 1464,00 1464,00 1464,00
Kiti darbuotojai

(valytoja)

0,5 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

 

ATASKAITOS

 

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro 2012 metų veiklos ataskaita.

 

Į Radviliškio rajono tautodailės parodą pristatomų darbų sąrašas.

 

2012 METŲ DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas Etatų (pareigybių) skaičius 2012 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2012 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2012 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2012 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių 2012 m. metinis vidutinis darbo užmokestis (Lt) neatskaičius mokesčių
Administracija

(direktorė, buhalterė)

1,5 (2) 2499,00 2540,00 2656,00 2623,00 2579,50
Kultūros ir meno darbuotojai

(būrelių vadovai, kultūros projektų vadybininkė, kultūros renginių vadybininkė)

2 (5) 1264,00 1464,00 1697,00 1515,00 1485,00
Kiti darbuotojai

(valytoja)

0,5 (1) 400,00 400,00 417,00 425,00 410,50

 

DOKUMENTAI

 

Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatymas

Sprendimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro įsteigimo ir centro nuostatai

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Lietuvos Kultūros politikos nuostatai

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatai

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatai (pakeitimai)

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro direktoriaus pareigybės aprašymas

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatai

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įsakymas

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio patvirtinimas

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Sprendimas dėl direktoriaus skyrimo į pareigas

Sprendimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės Kultūros įstaigų didžiausio leistino etatų skaičiaus patvirtinimo

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Sprendimas dėl tarnybinių atlyginimų ir priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Sprendimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro didžiausio leistino etatų skaičiaus patvirtinimo

2 % MŪSŲ VEIKLAI

2% gyventojų pajamų mokesčio – parama Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centrui

Peržiūrėti/atsisiųsti