Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. I ketv. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. pusmečio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. 9 mėn. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. metinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2022 03 31 I ketv.

Biužeto išlaidų sąmatos vykdymas 2022-06-30 d.(pusmečio)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2022 09 30 d.(devynių mėnesių)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2022 12 31 d.(metinė)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas 2023 03 31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2023 06 30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2023 09 30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2023 12 31