Nuo pat ryto šurmuliavo visas kaimas. Parko aplinką gražino Baisogalos seniūnijos gerbūvio specialistė Augė Marcinkevičienė su pagalbininkais. Ji kasmet randa vis naujų minčių ir idėjų. Šių metų šventės akcentas-batai.

Pakiršinio dvaro parke vyko medžio drožėjų blic turnyras „Mano batai buvo du“, kurio metu buvo drožiami vazonai, suoleliai apavo tema.  Nuo ankstyvo ryto iš visos Lietuvos su savo darbo įrankiais sugužėjo medžio drožėjai- Eugenijus Arbušauskas, Aurimas Šimkus, Žaneta Šimkuvienė, Eduardas Titas, Edvardas Bielokopitovas, Dalius Žymantas.

Prie žirgyno vyko žirgų konkūrai. Juose dalyvavo 136 raiteliai  penkiose rungtyse.  Atvykęs Radviliškio rajono mero pavaduotojas K. Augulis sveikino visus dalyvius ir žiūrovus. Pakiršinio kaimo bendruomenę pasveikino  15-os metų jubiliejaus proga.

Sporto aikštyne aktyvūs sporto entuziastai varžėsi krepšinio ir tinklinio varžybose. III –iąją vietą iškovojo „Cirkulakių“ komanda, II-ąją vietą – „Gerista“, o I-ąją vietą pelnė „Veteranai“ . Pereinamoji taurė antrus metus iš eilės liko pas „Veteranus“.  Žirgų  konkūruose „Joninių“ taurę iškovojo Simas Pužauskas. Vaikai nuo ryto džiaugėsi batuto linksmybėmis.

2017-ieji – tautinio kostiumo metai. Ta proga dvaro salėje vyko tautinio kostiumo ir apavo paroda. Taip pat buvo eksponuojama Arvydo Žaromskio fotografijų paroda „Sustabdytos Pakiršinio kaimo akimirkos“.

Šventinė dalis prasidėjo 18.00 val. Pirmiausia buvo pasveikinti sportininkai, pagerbti ir apdovanoti aktyviausi Pakiršinio kaimo bendruomenės nariai. Kadangi šiemet buvo minimas kaimo bendruomenės 15-os metų jubiliejaus, atvyko daug svečių iš kitų aplinkinių bendruomenių. Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas apdovanojo visų bendruomenių pirmininkus, įteikė jiems prisiminimo dovanėles. Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis pasveikino aktyviausius bendruomenės narius: Vytautą Bintautą, Genovaitę Tavorienę, Onutę Baltaduonienę, Almą Valbienę, Vladą Būdvytį. Baisogalos parapijos  klebonas Tomas Janavičius pašventino Pakiršinio kaimo bendruomenės vėliavą.

Tarp sveikinimų įsipynė ir medžio drožėjų sukurtų darbų aukcionas, kurį vedė Kazimieras Danilevičius. Visi išdrožti batai buvo sėkmingai parduoti už simbolinę kainą.  Eugenijus Arbušauskas išdrožė „Vazoną klumpę“, Aurimas Šimkus išdrožė „Kerzą“, Žaneta Šimkuvienė sukūrė „Svajonių batą“, Eduardas Titas iš ąžuolo sukūrė „Aulinuką“, Edvardas Bielokopitovas- „Barono Jono Miunchauzeno septynmylį batą“, Dalius Žymantas sukūrė suolelį „Šeimos bateliai“.

Šventės dalyvius savo dainomis linksmino grupė „Nešpietni bernai“, Martynas Kavaliauskas ir broliai Kabliai. Renginį vedė amatų centro direktorė Elžbieta Karaliūtė ir kaimo bendruomenės pirmininkė Angelė Gilienė. Šventės dalyvių ir svečių maitinimu rūpinosi kavinė „Pas Zitą“ ir  „Žuvėja“.  Amatų centro darbuotojai visus vaišino savo keptais pyragais, riestainiais, gardžia giliukų kava ir lauko žolelių arbata.

Kvapnią, ir gėlėtą  vidurvasario šventę vainikavo Joninių laužas ir paparčio žiedo paieškos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie „Vidurvasario šventės“, ačiū rėmėjams ir partneriams už jų dosnumą ir pagalbą organizuojant šventę.

Radviliškio savivaldybės administracija

Seimo narys Gaidžiūnas Aurimas

Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė

Baisogalos seniūnija

Įmonei “Auridana”

UAB “Baisogalos bioenergija”

UAB “Granuluta”

Radviliškio prekyba (KOOP)

UAB “Gerista”

ŽŪB “Vainiūnų agroservisas”

Radviliškio miškų urėdija

UAB “JVG”

Kavinė “Pas Zitą”

Šeduvos “Agromax” (Euganijus Pranevičius)

Smuklė “Žarija”

“Gausa” (Jurgis Baublys)

“Agroprekyba” (Stasė ir Antanas Digimai)

Viliopas Linas

Kybartienė Birutė

Našlėnienė Rasa

Našlėnas Rimantas

Pužauskai Gintarė ir Saulius

Vėta Vilmantas

Valba Edmundas

Varkalos Rita ir Valdas

Šurkos Vanda ir Metodijus

Būdvytis Gerimantas

Būdvytis Vladas

Mulevičius Saulius

Brajis Juozas

Svetikas Edmondas

Stasiukonis Virginijus

Pakinkis Vidas

Tamošaitienė Rimgailė

UAB “Imeira”

Daraškos Edita ir Darius

Povilaitis Kęstutis

Mickus Vidas

„YARA“ ( Ivanovas Raimondas)

Žaromskis Arvydas

Pirinauskas Dainius

Marcinkevičienė Augė

Bagdonas Stanislovas

Tavorienė Genovaitė

Lesnikauskienė Jūratė

Butkienė Danguolė

Leonavičius Stepas

Radžiūnienė Birutė

Danilevičius Kazimieras

Radviliškio kultūros centras

Grupė „Broliai Kabliai“

Grupė „Nešpėtni bernai“

Martynui Kavaliauskui

Arnas Rulys

Už saugumą ir operatyvų darbą šventės metu nuoširdžiai dėkoju Radviliškio rajono policijos komisariato darbuotojams.

Ačiū medžio drožėjams EUGENIJUI ARBUŠAUSKUI, AURIMUI ŠIMKUI, ŽANETAI ŠIMKUVIENEI, EDUARDUI TITUI, EDVARDUI BIELOKOPITOVUI, DALIUI ŽYMANTUI dalyvavusiems blic turnyre „Mano batai buvo du“.

Dėkojam prekybininkams, tautodailininkams už dalyvavimą mugėje.